Proprietarul site-ului web disponibil la adresa www.fitschool.ro este Asociația Medicover, care funcționează la adresa: Mun. București, strada Sergent Ghercu Constantin, nr.1A, etaj 1, camera E01.20, sector 6, România, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial sub nr. 143/25.10.2016 la Judecătoria Sectorului 1 București, având număr de identificare fiscală (CUI): 36712808

Termenii și condițiile de mai jos se aplică pentru participarea în cadrul Programului „FitSchool” și pentru utilizarea site-ului web www.fitschool.ro deținut de Asociația Medicover și a Platformei FitSchool deținută de Fundacja Medicover.

A) DISPOZIȚII GENERALE

1. Definițiile termenilor utilizați în continuare în acest document:
 1. Termenii și Condițiile – Termenii și condițiile site-ului „FitSchool”, localizat la adresa www.fitschool.ro și care definesc condițiile de utilizare ale site-ului FitSchool;
 2. Asociația – Asociația Medicover, cu sediul în România, Mun. București, strada Sergent Ghercu Constantin, nr.1A, etaj 1, camera E01.20, sector 6, având număr de identificare fiscală (CUI) 36712808;
 3. Site-ul FitSchool – o pagină web care oferă posibilitatea utilizării gratuite a unor resurse video și informaționale pentru desfășurarea de activități sportive și educaționale, disponibile la adresa www.fitschool.ro și deținute de Asociație;
 4. Platforma – funcționalitățile Platformei FitSchool (care pot fi accesate prin intermediul website-ului www.fitschool.ro) care sunt disponibile pentru Participanții la Program si asupra căreia Asociatia detine un drept legal de utilizare;
 5. Program – programul de prevenție a incidenței bolilor civilizației prin practicarea activităților de educație fizică și sport de către copiii de vârstă preșcolară și scolară mică (clase din ciclul primar) desfășurat de Asociația Medicover prin intermediul Platformi FitSchool. Participarea la Program este gratuită pentru utilizatorii site-ul FitSchool;
 6. Partener al Programului – unitate de învățământ publică sau privată ce include ciclul de învățământ școlar primar și/sau preșcolar și care a aderat la Program prin intermediul Formularului de Înscriere completat și semnat de conducerea/directorul școlii cu privire la intenția de a se alătura Programului;
 7. Reprezentant Școlar – persoana care reprezintă în mod legal instituția de învățământ în relația cu Asociația sau este împuternicită în acest sens și care transmite Declarația conducerii (a directorului) instituției de învățământ cu privire la intenția de a se alătura programului FitSchool în calitate de Partener al Programului. Declarația poate fi transmisă la adresa de e-mail contact@fitschool.ro;
 8. Participant la Program – un participant la Program poate fi profesor/ învățător/ educator în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, profesor de educație fizică și sport sau alte specializări care desfășoară activitate în instituțiile de învățământ preșcolar sau școlar și care au în structură ciclul de învățământ primar;
 9. Utilizator – persoana care este Participant la Program și își crează un cont de Utilizator pe site-ul www.fitschool.ro, acceptand în mod expres Termenii și Condițiile aferente Site-ului;
 10. Acordul – acordul în privința Termenilor și Condițiilor exprimat de Utilizator pentru accesarea site-ului www.fitschool.ro și utilizarea Platformei FitSchool;
 11. Date Personale – în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), acestea reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificabilă care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Activarea contului de Utilizator pe site-ul www.fitscool.ro și accesarea Platformei FitSchool implică accesarea și acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor. Acceptarea Termenilor și Condițiilor reprezinta confirmarea că Utilizatorul a citit și este de acord cu prevederile din cuprinsul prezentului document. Neacceptarea prevederilor Termenilor și condițiilor atrage obligația Utilizatorului de a înceta accesarea site-ului și imposibilitatea utilizării oricăreia dintre funcționalitățile sau intrumentele disponibile pe acesta.

3. Termenii și Condițiile sunt guvernate de legea română.

B) PRINCIPII ALE PROGRAMULUI

 1. Premisa fundamentală a elaborării Programului o reprezintă dorința de creștere a nivelului de activitate fizică a copiilor de vârstă preșcolară și a celor care sunt în primii ani de școală (perioadă cheie în dezvoltarea lor).
 2. Programul este destinat a fi utilizat în principal de către persoanele responsabile de nivelul de activitate fizică (educator/profesor de învățământ primar și/sau preșcolar, profesor de sport, alte cadre didactice) al copiilor din învățământul preșcolar și elevilor din clasele 0-4 ale școlilor primare.
 3. Scopul principal al Programului este reprezentat de promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor prin creșterea nivelului de activitate fizică.
 4. Obiectivele specifice ale Programului includ:
  1. îmbunătățirea capacității cardio-respiratorii prin creșterea nivelului de efort de intensitate moderată și medie (efort aerob) ceea ce poate avea ca rezultat reducerea riscului de dezvoltare a bolilor de civilizației;
  2. o bună Dezvoltare a musculaturii de susținere pentru a modela o postură corectă a corpului, ceea ce poate reduce riscul de dezvoltare a bolilor aparatului locomotor;
  3. îmbunătățirea motricității pentru o mai bună coordonare corporală;
  4. îmbunătățirea abilităților motorii prin creșterea nivelului de exerciții fizice generale în vederea dezvoltării capacităților de mișcare și reducerii riscului de traumatisme;
  5. creșterea nivelului de cunoștințe în rândul copiilor despre legătura dintre activitatea fizică și sănătate, în scopul formării unei atitudini de responsabilizare proprie față de sănătate;
  6. îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice care desfășoară activități/ lecții de educație fizică și sport în ceea ce privește rolul lor de promotori ai sănătății;
  7. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care desfășoară activități de educație fizică și sport, activitățimenite să îmbunătățească abilitățile ce țin de sănătatea tinerei generații;
  8. creșterea competențelor părinților/tutorilor în ceea ce privește educația pentru sănătate.

C) PRELUCRAREA ȘI SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor Platformei FitSchool este Asociația Medicover, cu sediul în Mun. București, strada Sergent Ghercu Constantin, nr.1A, etaj 1, camera E01.20, sector 6, România (denumită în continuare: Asociația). Detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se regasesc in Politica de Confidentialitate (https://fitschool.ro/Politica-de-confidentialitate).

D) CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI FITSCHOOL

 1. CERINȚE TEHNICE
  1. Pentru a utiliza serviciile Platformei FitSchool, trebuie să îndepliniți în mod cumulativ următoarele cerințe tehnice:
   1. deținerea unui cont de e-mail activ;
   2. acces la un dispozitiv capabil de navigarea pe site-uri web;
   3. conexiune activă la internet a dispozitivului menționat la punctul de mai sus.
   4. browser web instalat corect pe dispozitivul menționat la punctul de mai sus – Safari 12.1.2 sau o versiune ulterioară, Google Chrome versiunea 84 sau o versiune ulterioară, Firefox versiunea 69 sau o versiune ulterioară, Microsoft Edge versiunea 84 sau o versiune ulterioară;
   5. Utilizarea platformei și accesarea site-ului necesita instalarea de cookies. Mai multe detalii privind cookies si modalitatea de functionare a acestora sunt Politica de cookies este disponibilă aici https://fitschool.ro/Politica-de-cookies);
   6. în plus, pentru redarea videoclipurilor de instruire, pentru a asigura transmiterea fluentă a conținutului multimedia cu audio și video în timpul antrenamentului, este necesară o conexiune la internet cu o lățime de bandă downstream de cel puțin 2MB/s și upstream de 256 kbit/s.
  2. În cazul în care doriți să utilizați un dispozitiv mobil, este necesară deținerea unui telefon sau tabletă cu versiunea iOS 9.0 sau o versiune ulterioară sau Android 7.0 sau o versiune ulterioară.
  3. Asociația informează că utilizarea serviciilor Platformei FitSchool este, de asemenea, posibilă cu alte sisteme de operare sau browsere web instalate pe dispozitivul pe care Utilizatorul îl folosește pentru aceste servicii, diferite de cele specificate mai sus. Cu toate acestea, Asociația își rezervă dreptul de a menționa că, din motive tehnice, pot apărea dificultăți în utilizarea serviciilor Platformei FitSchool în astfel de cazuri.

 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE CA PARTENER SAU PARTICIPANT LA PROGRAM
  1. Pașii de înrolare a unei unități de învățământ CA Partener al Programului sunt următorii:
   1. Reprezentantul școlar va transmite la adresa de e-mail contact@fitschool.ro solicitarea instituției de învățământ semnată de reprezentantul legal al acesteia de a deveni Partener al Programului, completând formularul tip disponibil aici (https://fitschool.ro/Formular-de-Inscriere), alături de lista cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă care vor putea deveni Utilizatori (se vor trimite numele, prenumele, adresa de e-mail, grupa (mică, mijlocie, mare – A, B, C etc./clasa (0, I, II, III, IV – A, B, C etc.). Reprezentantul legal al unității de învătământ este responsabil pentru colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor cadrelor didactice catre Asociatia Medicover in calitate de Operator de date cu respectarea prevederilor legale astfel cum prevede legislatia aplicabila.
   2. Anexat respectivului e-mail se va atașa și decizia de numire pentru reprezentantul legal al unității de învățământ respective (de ex. Decizie de numire Director).
   3. Unitatea de învățământ va fi aprobată pe platforma FitSchool de către un reprezentant al Asociației, aceasta devenind astfel Partener al Programului.
   4. Un reprezentant al Asociației va trimite ulterior e-mail către fiecare dintre cadrele didactice menționate la punctul a) cu toate detaliile privind posibilitatea de înregistrare ca Utilizator.
  2. Utilizatorul poate fi doar o persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
   1. a împlinit vârsta de 18 ani;
   2. este un cadru didactic activ în educația preșcolară sau școlară (ciclul primar), profesor de educație fizică și sport sau o altă specializare, angajat într-o unitate de învățământ (primar, preșcolar etc.) care este Partener al Programului;
   3. a luat cunoștință de conținutul Termenilor și Condițiilor și le-a acceptat.
  3. Pentru a crea un cont, cadrul didactic trebuie să:
   1. completeze formularul de înregistrare ca Utilizator disponibil pe Platforma FitSchool – platforma poate fi accesată prin secțiunea “Conectare” disponibilă pe site-ul www.fitschool.ro;
   2. selecteze unitatea de învățământ în cadrul căreia își desfășoară activitatea și care este Partener al Programului din lista de instituții de învățământ disponibilă în panoul de înregistrare al Utilizatorului. Dacă unitatea de învățământ la care Utilizatorul este angajat nu apare pe lista Partenerilor activi ai Programului, atunci Utilizatorul va trebui să solicite conducerii unității de învățământ să urmeze pașii de înrolare a unității în programul FitSchool, pentru a putea deveni Utilizator. După ce unitatea de învățământ este înrolată, cadrul didactic poate urma pașii de mai sus în vederea activării contului de Utilizator.;
   3. să ia cunoștință de conținutul Termenilor și Condițiilor și să îl accepte;
   4. să citească Politica de Confidențialitate și să bifeze căsuța aferentă, care reflectă acceptarea acesteia;
   5. să parcurgă integral procesul de activare a contului pe Platforma FitSchool, confirmând dorința de a participa în cadrul Programului prin clic pe link-ul de activare primit la adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare.
   6. Ulterior completării tuturor datelor necesare si înregistrării solicitării de activare a contului de Utilizator, un reprezentant al Asociației va analiza solicitarea respectivă și în urma verificării tuturor detaliilor, inclusiv a primirii datelor de la conducerea unității de învățământ respective, va transmite la adresa de e-mail a cadrului didactic confirmarea înregistrării ca Utilizator sau motivele pentru care nu a fost acceptată solicitarea;


  Informațiile de pe Platforma FitSchool sunt disponibile doar pentru Utilizatorii care și-au creat un cont de Utilizator pe Platforma FitSchool și au acceptat Termenii și Condițiile, devenind Participanți la Program.

  Un Participant la Program poate avea un cont de Utilizator pe Platforma FitSchool dacă a completat formularul de înregistrare și, în special, a furnizat și confirmat adresa activă de e-mail pe care o utilizează pentru corespondență legată de utilizarea serviciilor Platformei FitSchool.

 3. GAMA DE SERVICII DISPONIBILE PARTICIPANȚILOR CARE SUNT UTILIZATORI
  1. Panelul Utilizatorului permite folosirea următoarelor Servicii:
   1. acces gratuit la baza de date cu videoclipuri de formare online;
   2. acces gratuit la diverse materiale de training online ce vor putea fi postate pe platformă de către Asociația Medicover și/sau Fundacja Medicover (de ex. webinarii,materiale educaționale etc.);
   3. descărcarea Certificatului de Utilizare a Platformei FitSchool. Certificatul va fi disponibil în contul utilizatorului după vizualizarea integrală a cel puțin 10 (zece) clipuri de antrenament (de 3 minute și/sau 30 de minute)..
   4. Acces la comunicări specifice legate de platformă în măsura exprimării acordului pentru primirea comunicărilor de publicitate șimarketing la momentul creării contului de utilizator.
  2. Clipurile de antrenament pe care le vor putea utiliza Participanții la Program sunt:
   1. antrenamente/sesiuni de exerciții sportive de 30 de minute – aceste sesiuni de 30 de minute includ exerciții de intensitate moderată și ridicată, reprezentând un element fundamental al unui stil de viață sănătos în domeniul activității fizice, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății Antrenamentele de 30 de minute pot fi utilizate pentru:
    • activități sau lecții de educație fizică;
    • activități extracurriculare;
    • alte activități la care se pretează aceste tipuri de antrenamente.
   2. antrenamente de 3 minute – aceste sesiuni de exerciții cu durata de 3 minute includ exerciții care pot fi efectuate în cadrul activităților preșcolare, în timpul pauzelor și lecțiilor școlare, în cadrul activităților copiilor preșcolari, îmbunătățind abilitatea acestora de a se concentra datorită oxigenării ridicate a organismului în urma efectuării exercițiilor sportive respective. Antrenamentele/sesiunile de exerciții sportive cu durata de 3 minute pot fi utilizate pentru:
    • pauzele regulate dintre lecții;
    • întreruperi spontane în timpul lecțiilor;
    • în timpul pauzelor dintre activități sau în cadrul activităților preșcolare;
    • în alte momente din timpul activității educaționale la alegerea cadrului didactic (Utilizatorului).
  3. Asociația nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct/indirect rezultate în legătură cu Termenii și Condițiile și/sau din utilizarea defectuoasă a Site-ului, a Platformei sau a serviciilor disponibile în cadrul acestora.

E) TERMENI GENERALI DE UTILIZARE A PLATFORMEI FITSCHOOL

 1. Utilizatorul trebuie să furnizeze Asociației informații reale, corecte si complete referitoare la elementele necesare a fi comunicate pentru activarea contului de Utilizator al Platformei FitSchool, actualizându-le după caz. Pe baza acestora, Asociația analizează periodic respectarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator.
 2. Utilizatorul este obligat să protejeze confidențialitatea informațiilor care permit accesul la contul său în cadrul Platformei FitSchool, în special prin nedivulgarea acestor informații către terți.
 3. Utilizatorul trebuie să acceseze doar propriul său cont în cadrul Platformei FitSchool. De asemenea, nu i se permite Utilizatorului să ofere sub nicio formă datele de logare în contul său din cadrul Platformei FitSchool pentru utilizare de către persoane terțe.
 4. Platforma FitSchool furnizată de Asociație este destinată exclusiv uzului profesional al Utilizatorilor și pentru realizarea activităților școlare/preșcolare (educaționale) desfășurate la Partenerul Programului, iar acestea nu pot fi utilizate în întregime sau în parte în niciun alt scop (de ex. în scopuri de consultanță sau informare către alte persoane, în scopuri comparative sau ilustrative etc.).
 5. Este recomandabil ca Utilizatorul să vizualizeze cele trei materiale disponibile în panoul de formare din cadrul Platformei FitSchool înainte de a folosi în scop educațional/școlar clipurile de antrenamente. Materialele de formare asigură Utilizatorului toate informațiile necesare pentru buna utilizare a clipurilor de antrenament.
 6. Utilizatorul este obligat să folosească Platforma FitSchool în conformitate cu Termenii și Condițiile, cu legile în vigoare și cu principiile bunei practici de utilizare a internetului și a serviciilor prestate prin intermediul acestuia.
 7. În timpul folosirii Platformei FitSchool, Utilizatorului nu i se permite să acceseze materiale sau conținut de natură ilegală, inclusiv materiale care încalcă drepturile Asociației Medicover și/sau ale Fundacja Medicover sau ale terților, conținut ofensator, vulgar sau obscen, contrar normelor de conviețuire socială sau de bună conduită. În special, Utilizatorului nu i se permite:
  1. să definească un nume de Utilizator unic într-un mod care să fie ofensator, vulgar sau obscen, chiar și numai fonetic sau în altă limbă, în parte sau în întregime sau care să jignească sentimentele religioase;
  2. să abuzeze de mijloacele de comunicare electronică într-un mod care să determine afectarea funcționării sau supraîncărcarea sistemelor de comunicații directe sau indirecte implicate în furnizarea Platformei FitSchool;
  3. să descarce și să distribuie clipurile incluse în platforma FitSchool pentru a fi utilizate în afara celor permise de prezenții Termeni și Condiții. Utilizatorul poate folosi materialele disponibile în Platforma FitSchool numai în cadrul activităților desfășurate de instituția parteneră a Programului, cu care este asociat contul său individual.
 8. Dacă Utilizatorul colaborează cu mai mult de o instituție educațională și care sunt Parteneri ai Programului, este obligat să creeze conturi separate pentru fiecare dintre ele. Fiecare dintre aceste conturi trebuie să fie asociat cu o adresă de e-mail diferită pentru fiecare instituție parteneră activă a Programului.
 9. Utilizatorului nu i se permite, inclusiv prin folosirea în orice mod a Platformei FitSchool, să încurajeze alți Utilizatori să comunice în afara Platformei FitSchool, să facă publice materiale sau informații disponibile în cadrul Platformei și pentru care Asociației Medicover, Fundacja Medicover sau partenerilor acesteia îi revin drepturile de proprietate intelectuală, să publice adresele de site-uri web care oferă servicii concurente cu Platforma FitSchool, să efectueze vânzări, achiziții sau reclamă, inclusiv să indice adrese de site-uri web care conțin informații de acest fel, și să dezinformeze în mod intenționat persoanele interesate în chestiuni legate de utilizarea Platformei FitSchool.
 10. Utilizatorul trebuie să evite dezactivarea, alterarea sau degradarea oricărui mijloc de protecție a conținutului Site-ului și Platformei FitSchool.
 11. Asociația își rezervă dreptul de a bloca sau șterge conturile Utilizatorului din Platforma FitSchool pentru acțiuni ilegale sau care încalcă dispozițiile Termenilor și Condițiilor.

F) PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Site-lui www.fitschool.ro și a Platformei FitSchool, în special drepturile de autor, conținutul Site-ului, al Platformei, al serviciilor, numele şi sigla Asociației Medicover, numele și sigla Fundacja Medicover, elementele grafice ale acestora, software-ul, precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Asociației Medicover, Fundacja Medicover sau, după caz, a partenerilor săi. Alte denumiri, produse sau servicii care pot fi menționate în cadrul continutului de pe Site sau Platformă pot fi mărci înregistrate ale Asociației Medicover, Fundacja Medicover sau ale partenerilor săi.
 2. Utilizatorul nu are nici un drept sau licență asupra conținutului și nu îi este permisă descărcarea, captarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, transmiterea, încărcarea, publicarea, modificarea, crearea de opere derivate sau traducerea conținutului Site-ului/Platformei FitSchool sau a oricărei porțiuni din acesta, altfel decât este permis în mod expres în cuprinsul prezenților Termeni și Condiții.

G) PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Participantul la Program poate renunța în orice moment la participarea la Program prin ștergerea contului său de Utilizator al Platformei FitSchool. Pentru a renunța la participarea în Program și a șterge contul din Platforma FitSchool, trebuie să trimiteți un e-mail la adresa: contact@fitschool.ro.
 2. Unitatea de învățământ care este Partener al Programului trebuie să anunțe la adresa de e-mail contact@fitschool.ro întreruperea colaborării dintre unitatea de învățămînt respectivă și cadrele didactice care au calitatea de Utilizator al Platformei FitSchool, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor contractuale dintre Partenerul Programului și cadrul didactic respectiv, sub sancțiunea retragerii calității instituției de Partener al Programului.

H) MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Asociația își rezervă dreptul de a aduce modificări Termenilor și Condițiilor din motive întemeiate, cum ar fi modificarea sau îmbunătățirea funcțiilor sau caracteristicilor existente, adăugarea de noi funcționalități sau caracteristici în Platforma FitSchool, implementarea de noi soluții științifice sau tehnologice, ajustări tehnice justificate ale Platformei FitSchool, asigurarea funcționalității sau securității Platformei FitSchool, precum și ca urmare a unor dispoziții legale incidente. În cazul unor modificări semnificative, Asociația va informa Utilizatorii despre acestea într-un mod clar și adaptat circumstanțelor, de exemplu afișând o informație vizibilă în Platforma FitSchool. Informarea va fi făcută cu o anumită anticipație, iar continuarea utilizării Platformei FitSchool de către Utilizator va necesita acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor modificate. De aceea, vă rugăm să citiți cu atenție astfel de informări.
 2. Termenii și Condițiile în forma modificată vor fi disponibili pe site-ul www.fitschool.ro pentru toți cei care utilizează Platforma FitSchool. Modificarea Termenilor și Condițiilor va intra în vigoare în termenul ce va fi menționat în cuprinsul informării privind modificarea și care nu poate fi mai scurt de 14 zile după data publicării sale pe site-ul web al Platformei FitSchool.

I) CONTACT ȘI RECLAMAȚII

 1. Sugestiile, informațiile despre problemele apărute referitoare la Platforma FitSchool și reclamațiile pot fi trimise de către Utilizator prin e-mail la adresa: contact@fitschool.ro.
 2. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii tuturor datelor necesare pentru soluționarea reclamației.
 3. Instanța competentă pentru soluționarea disputelor în legătură cu accesarea Site-ului, utilizarea Platformei și/ sau în legătură cu Termenii și Condițiile este instanța competentă de la sediul Asociației.

J) DISPOZIȚII FINALE

 1. Independent de alte prevederi ale Termenilor și Condițiilor, accesarea Platformei nu va fi permisă în următoarele cazuri:
  1. furnizarea de către Utilizator de date incorecte sau false la înregistrare sau pe parcursul utilizării Platformei;
  2. constatarea de către Asociație că există suspiciunea că Utilizatorul acționează în mod neconform cu legea sau abuzează de drepturile sale rezultate din aceasta, în special utilizarea datelor de identificare ale altor persoane în Platforma FitSchool sau orice altă suspiciune rezonabilă cu privire la o posibilă fraudă din partea Utilizatorului.
 2. Asociația are dreptul să utilizeze datele statistice anonime colectate în cadrul Programului și în Platforma FitSchool în scopul activităților sale statutare, inclusiv pentru comunicare și promovare publică a Programului, inclusiv în raport cu unitățile administrației publice locale, instituțiile publice și pentru furnizarea de statistici instituțiilor publice.
Data ultimei actualizări: 27/09/2023
Sari la conținut