Anna Dobrzańska

Apreciez foarte mult atât ideea, cât și dezvoltarea detaliată a proiectului FitSchool, care se încadrează perfect în nevoile de bază în ceea ce privește îmbunătățirea activității fizice a copiilor. Prof. Dr. Anna DobrzanskaConsultant național in domeniul pediatriei

Rafał Łukaszewicz

Recomand pe deplin utilizarea Programului FitSchool în practica școlară de zi cu zi. Ideea creșterii nivelului de activitate fizică în școli prin utilizarea multimedia este inovatoare și, fără îndoială, răspunde nevoilor actuale de sănătate tot mai mari ale copiilor. Proiectul este unic deoarece pe parcursul implementării sale autorii s-au asigurat de pregătirea profesională a antrenorilor […]